Porta de Catàleg (Editorial Quaderns Crema)

Llarbres


Cada pàgina del llibre és la fulla d´un arbre i cada fulla un poema de l´arbre que és el llibre. La relació entre la fulla d´un arbre i el full d´un llibre, em va portar a imaginar-me una plaça plena d´arbres dels que penjàven poemes de les seves fulles; de tal manera que cada arbre era un llibre de poemes. I la plaça, una editorial sencera. Aquesta visualització poètica m´ha dut, anys més tard, a relacionar una pintura sobre paper amb un full de paper per a imprimir. Plegant la pintura sobre paper en dues o tres formes es crea un llibre, en que cada pàgina mostra un fragment de la pintura sencera, però que adquireix significat propi com a imatge única, i alhora és un element narratiu de la pintura en el seu conjunt, que el llibre o llarbre descodifica. Els diferents llibres pictòrics que he anat fent i que anomeno llarbres, m´ha dut també, a intervenir pictòricament llibres convencionals de tota mena i tipus d´edició.Un exemple d´aquesta conjunció artística entre el llibre i la pintura, és la intervenció que vaig fer sobre un catàleg del fons editorial de Quaderns Crema editat el maig de 2015.

Salvador Rodés