SHINRIN-YOKU (BOSCOS CURATIUS)


Fà més de trenta anys al Japó es va implementar en l´àmbit de la sanitat pública, les passejades pels boscos com una activitat terapèutica. Shinrin-Yoku, literalment en japonès, bany de bosc, significa inhalar l´atmòsfera d´un bosc.

La pràctica d´aquesta técnica es basa en les propietats de les diverses substàncies bioactives que desprenen els arbres, plantes i vegetació de tota mena que s´hi troba en un bosc. Una gran diversitat de molècules en suspensió, fan que l´aire d´un bosc tingui efectes directes sobre el nostre organisme, a travès de la pell i de la respiració. Sembla incontestable que la pràctica del shinrin-yoku, reforça el nostre sistema inmunològic, regenera les cèl.lules i augmenta considerablement les nostres defenses, especialment en malalties cancerígenes.

Aquestes i d´altres propietats curatives dels boscos, han estat estudiades científicament des de fa dècades. Al Japó està implementant-se en l`àmbit universitari, clínic i del sistema sanitari públic; però també en altres païssos com els Estats Units d´America o el Canadà. En el nostre àmbit, s´ha iniciat l´estudi i aplicació terapèutica del shinrin-yoku en un parell de zones boscoses de Girona, a travès de l´organització Salvem Boscos.

Profunditzant en la relació entre art i natura, fonament del projecte Artbrada, s´està recreant un bosc pictòric que de manera simbòlica, representi les qualitats terapeútics tenen els boscos i alhora fomentar a travès de l´art la concienciació sobre la importància dels arbres en la nostra vida i la necessitat que tenim de salvaguardar-los.