POLLANCRE

Alt i lluminós, creix elegant i amb rapidesa. Les seves fulles com castenyoles remogudes per l`aire, marquen un ritme suau i tremolós. L´escorça esquerdada i blanquinosa, fa de pissarra de signes circumstancials que invita als solitaris deixar constància del seu pas o pes.