TALLER ART/NATURA


El Taller Art/Natura té com a finalitat, introduïr als infants en el coneixement o concienciació sobre la natura, a travès dels arbres i la pintura com a mitjà d´auto expressió. Tenint en compte que, lluny de voler implementar criteris artístics o pedagògics que han encorsetat la genuïna expressió en el dibuix infantil, el que es preten és fomentar la lliure expressió i la seva pròpia visió.

S'están el.laborant les bases teòriques i fonamentals d´aquest Taller, perquè puguin ser aplicades en els diferents àmbits educatius i lúdics de la formació infantil.

La primera part del Taller consisteix en una passejada pel bosc, on es fa un reconeixement de les característiques i propietas dels arbres, amb la intenció de concienciar als nens sobre la importància d'aquests éssers vius, sense els quals no podria existir la nostra vida. Remarcar el lligam inseparable de l´home amb la natura a travès dels exemples que trobem en el bosc com a prèvia a la intervenció pictòrica amb els arbres.

En aquesta primera part doncs, es tracta d'aplicar la tècnica del frottage, mitjançant papers i llapisos, damunt l´escorça dels diferents arbres del bosc. Escollint, tant els exemplars d´arbres com els colors i pintures de manera lliure i personal, seguint criteris merament intuïtius.

Un cop realitzats els frottages, la segona part del Taller es fà en una aula on s'acabaran de pintar els dibuixos, deixant que els nens s'expressin de la manera més indepenent. A continuació, s'els proposa que trobin imatges extretes de les pintures que han creat. Cercar paisatges d'entre els dibuixos acabats, com un estímul, perquè practiquin la seva mirada en la búsqueda d´imatges noves e inèdites, fruit de la seva interpretació.

Per acabar es fà una selecció de les imatges trobades pels nens en les seus dibuixos o pintures, i es fotografien per poguer projectar-les en format més gran, per tal d'establir un diàleg entre tots, sobre cada un dels paisatges establerts pels nens.

En definitiva, en aquest Taller art/natura, es tracta de fomentar la conciència dels nens envers els arbres i la seva importància en la nostra vida; alhora que s'incentiva l'expressió lliure, a travès de la seva mirada personal sobre el món que ens envolta.

Properament, es publicarà el contingut del Taller, ampliant les seves formulacions i característiques pedagògiques, educatives i artístiques.