Els llibres dels arbres

Cada Lliarbre és una pintura, realitzada amb els arbres i que prén forma de llibre. Un recull de paraules vegetals que percebo o intueixo, entre els arbres…les arbredes i l´artbrada.
Les paraules en els Lliarbres tenen un valor especialment gràfic i fan de vincle entre la imatge i els signes que evoca la pintura.

La pintura, el full de paper dibuixat, com les formes en que s´estructura un llibre per a la seva impressió, es plega dues o tres vegades; obtenint un llibre de quatre, vuit o setze pàgines, amb el seu corresponen format, acord amb els plecs que s´hagin fet.

Un llibre d´una pintura que es veu o llegeix de manera fragmentària però contínua, com les pàgines de qualsevol llibre.
Una pintura que es plega i desplega com les fulles d´un llibre, abans d´enquadernar. Cada pàgina és un fragment de la pintura, i alhora una altra imatge pròpia i diferent que la mirada determina, creant la seva particular narrativa o seqüència.

 

Ref. 0600

Ref. 0602

Ref. 0604

Ref. 0606

Ref. 0608

Ref. 0601

Ref. 0603

Ref. 0605

Ref. 0607

Ref. 0609